Het privacy beleid

GDPR

CAPITANI SA, geregistreerd in het handelsregister van BRUSSEL onder het nummer 0821847148, is de controller van de op deze site verzamelde gegevens.

De gebruiker wordt geïnformeerd dat in overeenstemming met artikel 32 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, de informatie die zij communiceert via formulieren op de website CAPITANI SA zijn verplicht om te reageren op zijn verzoek en zijn voor de diensten die verantwoordelijk zijn voor het beantwoorden van haar verzoek om dit verzoek op te volgen.

In overeenstemming met de artikelen 39 en 40 van de wet "en Vrijheden" van 6 januari 1978 gewijzigd in 2004, heeft de gebruiker een recht van toegang, rectificatie, bijwerking en verwijdering van gegevens over hem, hij kan uitoefenen door contact info@capitani.be of mail naar CAPITANI SA Haachtsesteenweg 629 in 1030 Schaerbeek, met vermelding in de onderwerpregel van de e-mail "juiste mensen" en de toetreding tot de kopie van zijn identiteitsbewijs.

Op grond van artikel 38 van de wet "en Vrijheden" van 6 januari 1978 gewijzigd in 2004, kan de gebruiker ook bezwaar, om legitieme redenen dat zijn gegevens worden onderworpen aan behandeling en zonder reden en zonder kosten, dat zijn gegevens worden gebruikt voor commerciële prospectiedoeleinden.

De gebruiker wordt erop gewezen dat tijdens zijn bezoeken aan de WWW.CAPITANI.BE-website een cookie automatisch in zijn browser kan worden geïnstalleerd.

De informatie die op deze site wordt verzameld, wordt gedurende een periode van drie jaar bewaard.

De cookie is een gegevensblok dat geen gebruikers identificeert, maar wordt gebruikt om informatie over de navigatie ervan op de site vast te leggen. De instelling van de browsersoftware maakt het mogelijk om de aanwezigheid van een cookie te informeren en mogelijk te weigeren.

De gebruiker heeft het recht op toegang, intrekking en wijziging van persoonsgegevens die via cookies worden gecommuniceerd onder de hierboven aangegeven voorwaarden.

De gebruiker van de site CAPITANI SA is verplicht om de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978 respecteren de overtreding wordt bestraft met strafrechtelijke sancties. Hij dient zich te onthouden, met betrekking tot de persoonlijke informatie die zij toegang tot de collectie, elk omgeleid gebruik, en in het algemeen, elke handeling die de privacy of reputatie van individuen schenden.